Strona główna
jDesigner

jDESIGNER to samodzielna aplikacja używana przez administratorów i projektantów do prototypowania i rozwijania aplikacji jPALIO a także do zarządzania serwerem.

 

Może być uruchamiana poprzez technologię Java Web Start (pliki JNLP) lub bezpośrednio po pobraniu archiwum ZIP.

 

Najczęściej i najłatwiej jest - jeżeli masz stałe podłączenie do internetu - uruchamiać jDESIGNER'a klikając link jDESIGNER obok wybranej instancji w panelu administracyjnym serwera jPALIO na którym pracujesz. Pozwoli to na automatyczne uruchomienie wersji odpowiadającej twojemu serwerowi.

 

Możesz również uruchomić jDESIGNER'a z tej strony kilkając na zakładkę Start / Pobierz.  Wersję serwera, z którą pracujesz, możesz sprawdzić klikając prawym przyciskiem na wybrany serwer w oknie zarządzania sesjami i wybierając polecenie "Odśwież informacje o serwerze". Po zakończeniu komunikacji, obok wybranego serwera pojawi się w nawiasach numer wersji.


Copyright by TORN SP. z o. o. 2000-2012. All rights reserved.