Aktualności
jDesigner

Wydano jDESIGNER'a 3.0.2

 

Nowe funkcje w module Internacjonalizacji:

 • Przeszukiwanie bazy tłumaczeń
 • Podpowiadanie kategorii oraz tłumaczenie na podstawie podanego klucza
 • Wiele ergonomicznych poprawek przyspieszających proces tłumaczenia
 • Ostrzeżenie o konflikcie z istniejącym tłumaczeniem

Wydano jDESIGNER'a 3.0.1

 

Nowe funkcje - Moduł internacjonalizacji:

 • Szybka internacjonalizacja zaznaczonego tesktu w edytorze
 • Transformacje tekstu wyjściowego
 • Szybkie przeszukiwanie i modyfikacja wcześniejszych tłumaczeń

Wydano jDESIGNER 3.0.5

 

Nowe funkcje:

 • Obsługa trybu zgodności kodu aplikacyjnego (kompatybilność z poprzednimi wersjami)

Wydano jDESIGNER 3.0.0

 

Nowe funkcje:

 • Włączenie przywileji do struktury portalu oraz przypisanie przywilejom kodów
 • Akcje wstawiające referencje do obiektów/stron/przywileji/obiektów multimedialnych zmieniono na używanie kodów elementów zamiast ich ID
 • Określanie priorytetów dla zadań
 • Obsługa flag strony żągania unikalnych ID oraz automatycznego przypisywania kodu strony jako domyślnej katagorii internacjonalizacji

Copyright by TORN SP. z o. o. 2000-2012. All rights reserved.