Strona Główna
Eclipse
jPALIO Eclipse Plug-in pozwala na korzystanie z funkcjonalności jDesignera bez konieczności rezygnowania z pracy w najpopularniejszym środowisku programowania (IDE - Integrated Development Environment). Obsługiwane funkcjonalności służą głównie do rozwijania kodu aplikacji jPALIO, administrowanie odbywa się za pomocą jDesignera.

Copyright by TORN SP. z o. o. 2000-2012. All rights reserved.