Aktualności
Eclipse

 

Plug-in do Eclipse 2.4.0

 

 

 • Podpowiadanie kodu i refaktoryzacja w Groovy
 • Zaawansowane tworzenie łatek (drag & drop)
 • Natychmiastowe odświeżanie zmian dokonanych przez innych użytkowników
 • Zapamiętywanie ostatnich połączeń
 • Możliwość podania kontekstu jPALIO przy połączeniu (dotyczy konfiguracji jPALIO + Tomcat)
 • Obsługa flagi kompatybilności dla obiektów

 

 

Plug-in do Eclipse 2.5.0

 

 

 • Uzupełnione dokumenty pomocy
 • Zarządzanie parametrami globalnymi
 • Możliwość szybkiego wstawiania odwołań do obiektów/stron/przywileji/parametrów, itd. do edytowanego obiektu (menu kontekstowe jPALIO na edytorze)

 

Plug-in do Eclipsa 2.3.0

 

Legenda stanów obiektu:

 

 • Kolor zielony, czcionka pobrubiona- obiekt, który edytujesz
 • Kolor niebieski, czcionka pobrubiona - obiekt edytowany przez innego użytkownika
 • Kolor czerwony, czcionka pobrubiona - obiekt edytowany przez kilku użytkowników jednocześnie
 • Kolor zielony, kursywa - obiekt zapisany przez Ciebie w ciągu ostatnich 15 minut
 • Kolor niebieski, kursywa - obiekt zapisany przez innego użytkownika w ciągu ostatnich 15 minut
 • Kolor czarny - brak aktywności

 

Obiekt może być wyświetlany czcionką pogrubioną i kursywą jednocześnie. W takim wypadku oznacza to, że obiekt został ostatnio zapisany i ponownie jest w edycji. Konflikty powinny być rozwiązywane poprzez szybki kontakt z użytkownikiem, który rozpoczął edycję. W każdej chwili można sprawdzić (w chmurce nad danym obiektem) kto ostatnio zapisał obiekt oraz wszystkich użytkowników, którzy są w tej chwili w trakcie edycji tego obiektu.

 

Plug-in do Eclipsa 2.2.1

 

 

 • Konsola zdalnego wykonywania kodu
 • Zdalna kompilacja / wyświetlania błędów kompilacji
 • Możliwość przejścia w tryb offline

 

 

Plug-in do Eclipsa 2.0.0

 

 

 • Podświetlanie kodu Groovy
 • Dodawanie obiektów multimedialnych poprzez drag&drop pliku z systemowego eksplorera
 • Akcja pod CTRL-SHIFT-P - przechodzenie do elementu dowolnego typu
 • Autoindentacja / podświetlanie sparowanych nawiasów

 


Copyright by TORN SP. z o. o. 2000-2012. All rights reserved.