Funkcjonalność
Eclipse
Główne cechy plug-in'u do Eclipsa:

 

 • Pełne zarządzanie strukturą portalu (foldery, strony, obiekty, obiekty multimedialne, przywileje, parametry globalne).
 • Dodawanie obiektów multimedialnych poprzez drag & drop pliku z systemowego eksplorera
 • Automatyczne i natychmiastowe odświeżanie zmian dokonanych przez innych użytkowników (łącznie z użytkownikami jPALIO Designer).
 • Podświetlanie kodu HTML / JavaScript / CSS / jPALIO Classic / jPALIO Super / Java / Groovy.
 • Wsparcie dla pracy równoległej przez wielu programistów - podświetlanie aktualnie edytowanych (lub ostatnio edytowanych) przez innych użytkowników
 • Uzupełnianie kodu i refaktoryzacja w Groovy
 • Zaawansowane tworzenie łatek (drag & drop)
 • Wyszukiwanie obiektów z tekstem
 • Zdalna konsola wykonywania kodu
 • Zdalna kompilacja / wyświetlanie błędów kompilacji
 • Możliwość przejścia w tryb offline
 • Zapamiętywanie informacji o ostatnich połączeniach
 • Szybkie przejście do elementu dowolnego typu (skrót CTRL-SHIFT-P)
 • Autoindentacja / podświetlanie sparowanych nawiasów
 • Szybkie wstawianie odwołań do obiektów/stron/przywileji/parametrów, itd. do edytowanego obiektu (menu kontekstowe jPALIO na edytorze)

 


Copyright by TORN SP. z o. o. 2000-2012. All rights reserved.