application

Rozwiązania oparte o technologię jPALIO były wykorzystane przez OPTI.PL pierwszą polską pełną księgowość on-line w 2013 roku.

Skuteczne prowadzenie biznesu wymaga zastosowania rozwiązań informatycznych, które agregują wszelkie aspekty działalności przedsiębiorstwa. W większych firmach powszechnie wykorzystuje się systemy typu ERP (z ang. enterprise resource planning), w ramach których możliwe jest zarządzanie finansami, kadrami, dystrybucją, projektami czy dokumentacją. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, w tym także te bazujące na dużych platformach np. Oracle. Nie zawsze jednak takie rozwiązanie jest odpowiednie, zwłaszcza dla firm z sektora MŚP. W dobie cloud computingu odpowiedzią na potrzebę przejrzystego systemu do zarządzania firmą może być aplikacja w modelu SaaS.

Sytem jERP to elastyczne rozwiązanie do organizacji przedsiębiorstwa. Prosty i przejrzysty, ale jednocześnie kompleksowy i uniwersalny! System jERP powstał z myślą o obsłudze i konsolidacji grup kapitałowych lub grup firm. W ramach jednej instancji umożliwia włączanie wielu różnych partnerów, a tym samym wielu projektów i wariacji poszczególnych modułów.
Z systemu mogą korzystać również inwestorzy różnych projektów, rozwiązanie daje możliwość operacyjnej kontroli organizacji i prowadzonych inwestycji. Inwestorzy mogą w ten sposób aktywnie uczestniczyć w finansowanych przedsięwzięciach.

jERP to pełna gama modułów systemowych:

  • kadry i płace

W ramach modułu możliwe jest prowadzenie ewidencji czasu pracy, rejestrowanie staży i szkoleń, zarządzanie wynagrodzeniami dokumentacją PIT, prowadzenie bazy ubezpieczeń i pożyczek.

  • finanse/księgowość

Moduł umożliwia dostosowanie profilu do charakteru firmy. System daje możliwość stworzenia bazy za kont bankowych, importu i eksportu bilansów finansowych oraz automatycznej księgowości dokumentów.

  • magazyn i sprzedaż

System zawiera moduł CRM, dzięki któremu można sprawnie zarządzać bazą klientów i kontrahentów. Ponadto funkcjonuje system generowania faktur.

  • rejestr środków trwałych

W ramach modułu inwentaryzacji możliwe jest tworzenie bilansu i bazy środków trwałych.

  • planowanie budżetów

Moduł planistyczny umożliwia tworzenie budżetów, kontrolę wydatków i pełen monitoring przychodów.

  • system obiegu dokumentów

System wspiera elektroniczny obieg dokumentów w organizacji.

Jakie są zalety jERP?

  • dostęp do wszystkich zasobów firmowych i całego systemu z poziomu dowolnej przeglądarki www
  • wygodny dostęp do systemu z urządzeń mobilnych
  • opcja udostępniania zdalnie wydzielonych zasobów systemu (np. doradcy biznesowi, księgowi, przedstawiciele funduszy inwestycyjnych)
  • możliwość elektronicznego przesyłania dokumentów finansowych (np. współpraca z biurami rachunkowymi)


Powrót