technologia na eksport

W 2015 roku technolgia jPALIO próbowała postawić pierwsze kroki w USA

Polski Most Krzemowy był projektem systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt miał na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki i tym samym przyspieszenie ich rozwoju (akcelerację).

Firmą reprezentującą technologię jPALIO w USA miało być jPBS sp. z o. o.

 

..."Celem działalności jPALIO Business Solutions jest realizacja projektów konsultingowych i informatycznych. Prowadzone przez nas projekty konsultingowe dotyczą analizy, optymalizacji i projektowania procesów biznesowych. Projekty informatyczne są przez nas realizowane w oparciu o technologię jPALIO. jPBS realizuje następujące rodzaje projektów usługowych: • Projekty doradcze i konsultingowe - np. analiza, projektowanie, optymalizacja procesów biznesowych, • Projektowanie i budowa rozwiązań informatycznych realizujących specyficzne potrzeby klientów, • Projekty integracyjne – „łączenie" naszych i cudzych rozwiązań z systemami klientów, • Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych"...Powrót