jpalio dla medycyny

jPALIO™ w medycynie - jHIS™


System jHIS stanowi kompleksowe rozwiązanie w zakresie obsługi publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących opiekę ambulatoryjną, domową oraz szpitalną (jednodniową). Posiada szereg modułów funkcjonalnych oraz dedykowany portal internetowy dla pacjentów a także zestaw mechanizmów do komunikacji z innymi systemami.

Do zalet jHIS należy zaliczyć prostotę i ergonomię, tak ważne z punktu widzenia użytkowników. Dzięki udostępnieniu interfejsu użytkownika przez przeglądarkę internetową nie wymaga instalacji na stacjach roboczych i może być używany na urządzeniach mobilnych (np. tablety). Wykorzystanie platformy jPALIO zapewnia natomiast wysoką skalowalność, wydajność i niezawodność.

Moduły

jHIS składa się z następujących modułów funkcjonalnych:

 • konto – zarządzanie kontem użytkownika, dostęp do wbudowanego komunikatora
 • administracja – konfiguracja systemu, zarządzanie strukturą organizacyjną, zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami, tworzenie słowników, budowanie cenników, monitoring
 • ejestracja – tworzenie bazy pacjentów, prowadzenie ksiąg, obsługa płatności i dofinansowań
 • personel – zarządzanie personelem medycznym, planowanie grafików pracy, kontrakty
 • wizyty – planowanie i obsługa wizyt, rehabilitacja, medycyna pracy
 • gabinet – obsługa gabinetowa pacjenta (ogólna, okulistyczna, stomatologiczna, terapeutyczna, punkt pobrań, punkt szczepień), definiowanie szablonów dokumentów i formularzy, baza interakcji leków
 • rozliczenia – obsługa rozliczeń usług medycznych, badań diagnostycznych i zaopatrzenia z NFZ
 • szpital jednodniowy – planowanie operacji, obsługa bloku operacyjnego, prowadzenie ksiąg


Portal

Obok systemu jHIS powstał portal internetowy dla pacjentów pozostający w silnym związku z samym systemem. To użytkownicy systemu jHIS decydują o tym jakie treści będą wyświetlane pacjentom w portalu i które terminy wizyt będą możliwe do zarezerwowania przez pacjentów z poziomu portalu. Oprócz umawiania wizyt za pośrednictwem portalu pacjenci mają zapewniony także dostęp do wyników swoich badań diagnostycznych - prosto i wygodnie.

Integracje

Zastosowanie platformy jPALIO do stworzenia systemu jHIS zaowocowało łatwością wprowadzania kolejnych mechanizmów integracji. Aktualnie jHIS może komunikować się z następującymi systemami:

 • eWUŚ – komunikacja w zakresie weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń w oparciu o WebService
 • MARCEL (system LIS) – komunikacja w zakresie zlecania badań diagnostycznych i odbierania ich wyników w oparciu o protokół HL7 Version 2.3
 • eLab (system LIS) – komunikacja w zakresie zlecania badań diagnostycznych i odbierania ich wyników w oparciu o WebService i protokół HL7 CDA
 • Nemo-Q (system kolejkowy) – komunikacja w zakresie przywoływania biletów w oparciu o WebServices
 • TME (termometry ethernetowe) – komunikacja w zakresie monitorowania i rejestrowania pomiarów temperatury w oparciu o protokół HTTP

Na tym jednak nie koniec. W przygotowaniu są mechanizmy integracji z platformą ZUS eZLA, a w planach kolejne integracje.
Powrót