tcp listener

DONGLE GSM - Integracja za pomocą listenera TCP

Rosnace zapotrzebowanie na integrację aplikacji mobilnych, systemów chmurowych i fizycznych urządzeń czyli tego co na nowo nazwano IoT - Internet Of Things, a my nazywy Internet of Terninals wymaga stosowania starych i sprawdzonych już w latach 70-tych podstawowych mechanizmów serwerowych jak listener.

Wkilku artykułach postaramy się zaprezentować przykład implementacji mechanimu integracji serwera TCP i integracji go z DONGLEM GSM TK 206 OBD.Powrót