application

Referencje technolgogii jPALIO™

Na przestrzeni ostatnich 16 lat, rozwiązania budowane na Platformie jPALIO sprawdzały się znakomicie u naszych klientów odpowiadając ich wymaganiom zarówno biznesowym jak i technicznym. W tym czasie sukcesywnie pracowaliśmy na rozwojem Platformy Technologicznej jPALIO (od wersji 1.0 do 8.x.x) jednocześnie projektując i wdrażając zintegrowane rozwiązania u klientów w wielu branżach. Dysponujemy listami referencyjnymi od naszych klientów. W przypadku zainteresowania referencjami dotyczącymi konkretnego projektu, prosimy o kontakt@jpalio.com

 

Niektóre wdrożenia technologii jPALIO™ zrealizowano nawet bez naszego udziału:

 ...."9 maja 2007 roku ruszył nowy serwis informacyjny - GPWInfoStrefa - oferujący informacje na temat spółek notowanych na rynku giełdowym w Warszawie. Serwis jest w całości ogólnodostępny i nieodpłatny.

GPWInfoStrefa to ekonomiczny serwis informacyjny na temat polskich i zagranicznych spółek notowanych na GPW oraz rynków regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Serwis powstał z inicjatywy i według koncepcji opracowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a partnerem w tym przedsięwzięciu jest Polska Agencja Prasowa.

Serwis zawiera informacje na temat polskich i zagranicznych spółek notowanych na GPW, ich otoczenia rynkowego, branż, warunków prawnych, a także ich otoczenia makroekonomicznego. Zawartość dostarczana jest przez Polską Agencję Prasową, GPW, KDPW, współpracujące z PAP narodowe agencje prasowe z poszczególnych krajów, specjalistyczne instytuty badawcze, banki, biura maklerskie, inne instytucje finansowe i same spółki giełdowe.

Twórcy serwisu mają nadzieję, że dzięki informacjom o spółkach zagranicznych notowanych na GPW, serwis przyczyni się do zwiększonego zainteresowania tymi spółkami przez inwestorów, a dzięki wersji anglojęzycznej zachęci inwestorów z innych krajów do inwestowania w akcje spółek notowanych na GPW. Serwis dedykowany jest zarówno inwestorom indywidualnym, jak i instytucjonalnym"....

Wybrane projekty i referencje platformy jPALIO™

1. Stworzenie produktu jPALIO jako uniwersalnej szyny danych z komunikacją z dowolnymi bazami danych i prezentacją na przeglądarkach WWW (do budowy rozproszonych systemów ze strukturą centralną, klastrową lub hierarchiczną).


2. Klient: LGS Sp.zo.o (Lot Ground Services) - obecna nazwa to LS Airport Services
Projekt: Zaprojektowanie oraz wdrożenie systemu IHMS (Integrated Handling Management Solution).
System wspomaga zarządzanie obsługą naziemną ruchu lotniczego w porcie Warszawa Okęcie.
Technologia: Linux + DB2 + jPALIO. Obecnie wykorzystywany do obsługi Warszawy Okęcie, Modlina, Gdańska, Krakowa i Katowic

3. Klient: LGS Sp.zo.o (Lot Ground Services) - obecna nazwa to LS Airport Services

Projekt: Zaprojektowanie oraz wdrożenie systemu BAREC (Baggage Management System).
BAREC umożliwia rozpoznawanie i kojarzenie bagażu w sortowni. 
Technologia: Linux + DB2 + jPALIO. Podobnie jak system IHMS wykorzystywany na Okęciu, Modlinie, Gdańsku, Krakowie i Katowicach

4. Klient: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Projekt: Zaprojektowanie oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, a w nim modułu do przeprowadzania egzaminów dla pilotów starających się o licenecje, modułu orzecznictwa i badań lekarskich personelu lotniczego oraz rejestru personelu lotniczego. Urząd Lotnictwa Cywilnego korzysta równierz z systemu obiegu dokumentów opartego o system EDOX™.

5. Klient: Warszawska Szkoła Filmowa

Projekt: Zaprojektowanie oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią. Obecna wersja systemu nosi nazwę CAMBRIDGE i jest też wykorzytywana przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

6. Klient: Polska Agencja Prasowa

Projekt: zaprojektowanie i wdrożenie systemu CMS wraz z serwisem ekonomicznym dla Polskiej Agencji Prasowej. W raz z pojawieniem się na rynku nowych systemów CMS, PAP podjął decyzje o dywersyfikacji serwisów i strona głowna już nie jest oparta o naszą technologię ale nadal wszystkie serwisy komercyjne są obsługiwane przez jPALIO™ przykładami są paplife.pl czy nauka.pap.pl

7. Stworzenie systemu zarządzania nieruchomościami PROMAN ( Technologia: Oracle + JAVA - Java Web Start) – z modułami m.in. zakupów, sprzedaży, serwisu, integracją z systemem finansowo-księgowym.

8. Klient: Urząd Dozoru Technicznego

Projekt: zaprojektowanie i wdrożenie wraz z firmą "MaxSoft" systemu HelpDesk z Elektroniczną Inwentaryzacją Sprzętu (produkt własny firmy Torn Sp. z o.o). Centralny serwer: Linux, Apache, Oracle, klient JAVA z JavaWebStart Obszar: cała Polska (kilkadziesiąt oddziałów).

9. Klient: Urząd Gminy Łomianki

Projekt: Zaprojektowanie, implementacja i wdrożenie systemu obiegu dokumentów KANCELARIA. Obecna wersja systemu nosi nazwę EDOX™

10. Klient: Inteligo Financial Sp. z o.o.
Projekt: Implementacja komponentu BMK do HomeBanking (jako podwykonawca Compaq Sp. z o.o.) - komponent odpowiedzialny za nocne przetwarzanie informacji i przejmowanie fukcji serwera głównego w czasie procesu End Of Day - serwer: VMS + Oracle + JAVA  

11. Klient: TP S.A./ORANGE S.A.
Projekt: Zaprojektowanie, implementacja i wdrożenie rozproszonego systemu raportującego REPORTER. Serwer centralny: Linux, Oracle, jPALIO. Obszar: cała Polska (kilkanaście oddziałów)

12. Klient: TP Internet Sp. z o. o.
Projekt: Zaprojektowanie, implementacja i wdrożenie systemu Elektronicznej Księgi Inwentażowej z integracją z Oracle Financial. Centralny serwer: Linux, Apache, Oracle, klient JAVA z JavaWebStart.

13. Klient: TP S.A./ORANGE S.A.

Projekt: Zaprojektowanie, implementacja i wdrożenie systemu PROVISIO do obsługi zgłoszeń na usługi dostępowe oferowane przez TP S.A.: Neostrada Plus, Pakiety Internetowe, IDSL. Obecna wersja systemu PROVISIO nosi nazwę jUNIBOX™ została rozbudowana o moduł paszportyzacji oraz integrację z urzadzeniami firmi JUNIPER

System wspiera obsługę sprzedaży i procesy posprzedażowe oraz Zgłoszenia Problemowe i Reklamacje.

PROVISIO stanowił także repozytorium danych klientów usług dostępowych TP S.A.
W czasie gdy była oferowana masowo usługa NEOSTRADY system Provisio obsługiwało 25 tys. użytkowników: pracowników TP S.A. i TPI w 5 tysiącach lokalizacji w całej Polsce. Obsługiwał zgłoszenia i usługi ponad miliona klientów TP S.A.

14. Klient: TP S.A./ORANGE S.A.
Projekt: Zaprojektowanie, implementacja i wdrożenie systemu analizy i prezentacji logów usług dostępowych.
Technologia: Oracle + jPALIO 

15. Klient: TP S.A./ORANGE S.A.
Projekt: Projektowanie i tworzenie systemu VISP - programu lojalnościowego usługi nieautoryzowaneg dostępu komutowanego (nieautoryzowany dial-up). Technologia:  Oracle, jPALIO, Java  

16. Klient: Incenti S.A.
Projekt: Implementacja komponentu pośredniczącego między Oracle iLearning i sklepem internetowym. Technologia: Linux, JAVA, ORACLE 

17. Klient: Polski Związek Łowiecki
Projekt: Zaprojektowanie, implementacja i aktualne wdrażanie systemu kompleksowej obsługi organizacji.
Serwer bazy: Linux + Oracle, serwer aplikacji: Linux + jPALIO, SSL, cienki klient z przeglądarką WWW. Obecna wersja systemu nosi nazwę jERP i jest oferowana klientom jako pełen system klasy ERP.

18. Klient: Polski Związek Łowiecki
Projekt: Zaprojektowanie, implementacja i wdrożenie zintegrowanej z systemem "Łowiectwo w Polsce" systemu dla 2500 kół łowieckich wspomagającego prowadzenie działalności statutowej związku. Najnowsza wersja systemu jest zintegrowana z aplkacją mobilną EKEP PZŁ oraz system jERP™ zapewniając kompleksową obsługe koła. 

19. Klient: TP Internet Sp. z o. o.
Projekt: Nadzór autorski nad projektem budowy Autoryzowanego Dostępu Komutowanego dla spółki Telekomunikacja Polska S.A. Uruchomienie systemu autoryzowanego dostępu dla użytkowników usługi NEOSTRADA w oparciu o środowisko jPALIO 

20. Klient: COMPAQ Sp. z o. o.
Projekt: Prace planistyczne, analityczne, projektowe i implementacyjne związane z budową funkcjonalności podsystemu BMK – projekt INTELIGO.

21. Klient: PST S.A.
Projekt: Budowa i wdrożenie systemu HelpDesk w technologii JAVA i ORACLE8 i na potrzeby Dyrekcji Spółki Telekomunikacji Polskiej S.A. 

22. Klient: MaxSoft Sp. Z o. o.
Projekt: Budowa i wdrożenie systemu HelpDesk w technologii JAVA i ORACLE8 i na potrzeby Urzędu Dozoru Technicznego. 

23. Klient: TP Internet Sp. z o. o.
Projekt: Prowadzenie projektu i wdrożenie www.portal.pl dla spółki TPInternet 

24. Klient: TP Internet Sp. z o. o.
Projekt: Doradztwo przy konstrukcji oraz wdrażaniu procesów technologicznych i biznesowych spółki działającej na rynku Internet - zarządzanie projektami wprowadzania nowych usług. 

25. Klient: Telekomunikacja Polska S.A.
Projekt: Doradztwo przy planowaniu, konstrukcji i wdrażaniu procesów biznesowych powstającej spółki oraz zarządzaniu projektem od strony zespołu wdrożeniowego TP "Internet". 

26. Klient: Telekomunikacja Polska S.A.
Projekt:  Projekt i realizacja aplikacji weryfikującej zgodność baz klientów systemów bilingowych TP S.A. w oparciu o technologię ORACLE 

27. Klient: Gmina Łomianki
Projekt: Doradztwo w zakresie budowy strategii informatyzacji Gminy, definicja modelu GMIS/OTIS; 

28. Klient: Urząd Dozoru Technicznego
Projekt: Opracowanie strategii koncepcji sieci korporacyjnej WAN UDT 

29. Klient: Lucent Technologies sp. z o. o.
Projekt: Doradztwo techniczne w zakresie sieci i technologi SDHPowrót