elektroniczny system obiegu dokumentów

System Obiegu Dokumentów - EDOX™

 


Edox jest systemem przygotowanym z myślą o realizacji elektronicznego obiegu dokumentów w samorządzie, np. w gminie. Celem wdrożenia systemu jest wspomaganie, a docelowo zastąpienie obiegu dokumentów realizowanego w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów EDOX przynosi szereg korzyści:


  •     Uporządkowanie gospodarki dokumentacją
  •     Przechowywanie kolejnych wersji dokumentacji w jednym miejscu
  •     Zapobieganie utracie (zagubieniu) dokumentów
  •     Przetwarzanie i prezentowanie różnego rodzaju dokumentów w jednolity sposób
  •     Automatyzacja najbardziej powtarzalnych i czasochłonnych czynności
  •     Monitoring czasu przetwarzania dokumentów
  •     Poprawienie terminowości załatwiania spraw
  •     Realizacja ustawowego obowiązku obsługi dokumentów w postaci elektronicznej
  •     Zmniejszenie liczby pomyłek dzięki możliwości ustalenia wstępnej dekretacji opartej na RWA


Sprawa wprowadzona do systemu EDOX

Wykorzystanie unikalnej technologii jPALIO do zaprojektowania systemu EDOX niesie ze sobą następujące zalety: 


1. Bardzo prosta obsługa systemu. Do komunikacji z użytkownikiem wystarcza dowolna przeglądarka internetowa.

2. Łatwe i szybkie dostosowanie do wymagań klienta dzięki dużej elastyczności i zaawansowanej architekturze systemu.  Istnieje możliwość zmiany ścieżek obiegu dokumentów z poziomu interfejsu użytkownika.

3. Łatwa integracja z innymi systemami dzięki wykorzystaniu dostępnych konektorów JDBC/ODBC, LDAP, TCP/IP, XML. Istnieje także możliwość rozszerzenia systemu o konektor dowolnego protokołu, realizacji wymiany plików z systemami zewnętrznymi oraz autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem bazy LDAP.

4. Dodatkowe funkcjonalności. Oprócz podstawowej funkcjonalności system EDOX umożliwia planowanie zadań i rezerwację zasobów w kalendarzu osobistym, obsługę zastępstw (przekazywanie wszystkich uprawnień i widoczności swoich dokumentów w systemie) oraz prowadzenie dodatkowych rejestrów i obsługę szablonów pism.Powrót