application

Zintegrowany System Zarządzania Firmą Telekomunikacyjną - UNIBOX™

Unibox - Zintegrowane Zarządzania Firmą TelekomunikacyjnąUnibox to narzędzie, które powstało w oparciu o ponad siedmioletnie doświadczenie w tworzeniu systemu zarządzania Provisio dla Telekomunikacji Polskiej S.A. Celem systemu Unibox jest zintegrowane zarządzanie firmą telekomunikacyjną, począwszy od kontaktów z klientami (CRM), poprzez sprzedaż usług, ewidencję i zarządzanie urządzeniami telekomunikacyjnymi, aż po płatności i rozliczenia z klientami.

Dla kogo?

System UNIBOX ze względu na swoją skalowalność i elastyczność może być zastosowany w lokalnych, małych firmach telekomunikacyjnych jak i u narodowych operatorów. Pierwowzór systemu był przez 6 lat z powodzeniem wykorzystywany przez Telekomunikację Polską do sprzedaży wszystkich produktów Neostrady gdzie został przetestowany na 3 000 000 klientów i na 8 000 000 linni abonenckich.

Technologia

Unibox jest oparty na technologii uniwersalnej szyny danych jPalio. Dzięki temu jest centralnie zarządzaną aplikacją z nieograniczoną funkcjonalnie ilością jednoczesnych użytkowników. Klienci korzystają z aplikacji przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej, która nie wymaga żadnych specjalnych rozszerzeń (plugins), można stosować produkty preferowane przez firmę użytkującą. W wersji podstawowej Unibox współpracuje z bazą danych IBM DB2. Istnieje możliwość użycia innej bazy, jeżeli klient ma takie preferencje (Oracle, PostgreSQL, MSSql).

Moduły

Unibox składa się z szeregu modułów, które realizują poszczególne funkcje systemu :

 • CRM i zarządzanie zamówieniami klienta,
 • korespondencja wychodząca i przychodząca,
 • panel administracyjny dla klientów,
 • katalog produktów - definiuje usługi, produkty, promocje, oferty i wzajemne powiązania pomiędzy nimi,
 • zarządzanie procesami - moduł umożliwia definicję i zarządzanie różnorodnymi
 • procesami, które istnieją w organizacji (sprzedaż, obsługę posprzedażną, reklamacje, itp.),
 • dokumenty - zarządza dokumentami generowanymi przez firmę telekomunikacyjną umowami, aneksami, zgłoszeniami reklamacyjnymi,
 • ewidencja i zarządzanie urządzeniami telekomunikacyjnymi,
 • płatności i rozliczenia z klientami,
 • monitoring i raportowanie,
 • kreator - umożliwia dostosowanie (customizację) systemu stosownie do struktury organizacyjnej, usług, produktów i procesów firmy.


Powrót